Dla tych, którzy z różnych powodów nie mogą uczestniczyć w zajęciach grupowych, prowadzimy zajęcia w domu psa, na terenie szkoły lub w innych wybranych miejscach. Schemat szkolenia jest dopasowywany odpowiednio do poziomu dotychczasowych umiejętności psa oraz preferencji właściciela.

 

Konsultacje indywidualne / zmiana niewłaściwego zachowania psa.

Przeznaczone dla osób, które mają psa zachowującego się problematycznie. Problemy mogą dotyczyć nadmiernej lękliwości lub pobudzenia, przejawiania agresji w stosunku do innych psów lub ludzi, lęku separacyjnego, niszczenia, podgryzania itp.

Na pierwszym spotkaniu zbieramy informacje o zwierzęciu i obserwuję jego zachowanie. Wspólnie z właścicielami ustalamy taki plan pracy z psem, by był on chętnie wykonywany przez każdego z domowników, później omawiamy i wykonujemy pierwsze ćwiczenia. Po spotkaniu, właściciel otrzymuje na adres e-mail, wskazówki do ćwiczeń do kolejnej konsultacji.

Czas trwania pierwszej konsultacji to około 1,5 - 2 godzin.

W zależności od rodzaju problemu i zaangażowania domowników, zwykle po pierwszej konsultacji widoczna jest już poprawa zachowania psa. Jednak najlepszy, trwały efekt przynoszą regularne spotkania z trenerem, który nadzoruje dalsze postępy pracy. Zwykle są to około 3 spotkania.

Cena: 80 zł/h.

 

 renia indywidualne opis

 

 

 

 

Koszty dojazdu:

- Otwock - do 5 km od Otwocka bezpłatnie, 5 - 15 km koszt 10 zł; 15 - 25 km koszt 20zł; 25 - 35 km koszt 30zł; powyzej 35 km ustalany indywidualnie. 

 

 

 

Skontaktuj się z nami