To bardzo ważne, żeby nasze dzieci korzystały z najlepszej jakości książek oraz podręczników szkolnych. Są to ważne elementy edukacji dzieci, które mają ogromny wpływ na ich rozwój. Nowa Era podręczniki zawierają materiały dydaktyczne i publikacje, które umożliwiają dzieciom wszechstronny rozwój na każdym etapie edukacji.

Indywidualizacja dziecka

Jest to temat obecnie bardzo ważny w edukacji. Współcześnie kładzie się duży nacisk na to, by każde dziecko traktować indywidualnie i dawać mu jak najbardziej do niego dostosowaną formę edukacji. Jest to podejście mające na celu dobro dziecka w każdym jego aspekcie. Przez to można uniknąć często występującego porównywania się z innymi dziećmi oraz odkryć jego własne zainteresowania. To w czym jest dobre jeszcze bardziej rozwijać, a w tym w czym sobie nie radzi, pomagać mu.

Przy ujednoliconym modelu nauczania nie bierze się pod uwagę zróżnicowania umiejętności i wrażliwości dzieci, co może mieć fatalne skutki na ich rozwój oraz wpływać negatywnie na późniejsze ich funkcjonowanie. Lata szkolne kształtują je przecież na całe życie. Ważnym jest, aby szukać takich podręczników, które piorą to pod uwagę.

Kształtowanie kompetencji społecznych i inteligencję emocjonalną

Kolejny z ważnych elementów, na który współcześni psychologowie zwracają szczególną uwagę. Umiejętność odnajdywania się w społeczeństwie jest kluczową umiejętnością nie tylko u dzieci , ale także u dorosłych. Dojrzała inteligencja emocjonalna sprawia, że dzieci mają zbudowany mocny fundament poczucia swojej wartości i przez to nie potrzebują zabiegać o przypodobanie się innym. Poza tym uczy ona szacunku do innych i tego, że wszyscy jesteśmy równie wartościowi. Inność jest walorem, czymś, co powinno się doceniać a nie czymś niedobrym, godnym potępienia czy krytyki.

Wiele podręczników zawiera w sobie tą naukę. Przykładem bardzo dobrego podręcznika jest “Elementarz odkrywców” dla klasy pierwszej, służący do edukacji polonistycznej, przyrodniczej i społecznej. Autorkami podręcznika są: Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak. Zawiera on w sobie elementy do nauki szybkiego czytania, poprzez to wprowadzając dziecko w świat wartości poprzez odpowiednio opracowane pouczające teksty. Wspiera także indywidualizację dziecka. Zaciekawia i pobudza wyobraźnię poprzez ciekawe zadania dostosowane do wieku dziecka. Zwraca uwagę na przyrodę, tłumacząc różne zjawiska w nij zachodzące w sposób bardzo przystępny i zrozumiały dla młodego czytelnika.

Ludzie zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com